Otto Meri Markkinatalous on köyhän paras ystävä

Vakuutuslääkäreitä koskeva kansalaisaloite on mahdoton toteuttaa

Vakuutuslääkäreitä koskeva kansalaisaloite on saanut vaadittavat 50 000 nimeä täyteen. Aloitteen tarkoituksena on poistaa vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Mielivaltaisuus on tarkoitus poistaa muuttamalla tapaturmavakuutuslain 41 d §, joka koskee vakuutuslaitoksessa käsiteltävänä olevan korvausasian lääketieteellisen seikan arviointia.

Ongelmallista kansalaisaloitteessa on, että siinä muutettavaksi ehdotettu laki on kumottu vuonna 2015. Kumoaminen tarkoittaa, ettei kyseinen laki ole enää voimassa olevaa oikeutta. Ja sellaista mikä ei ole olemassa, on mahdotonta muuttaa. 

Seuraavaksi kansalaisaloite siirtyy eduskunnan käsitelväksi. Eduskunta on Suomen ylin päätöksentekoelin, mutta kumottua lakia sekään ei voi muuttaa. Mielenkiintoista onkin seurata, miten aloitteen käsittely tule etenemään. Yksi mahdollisuus on, että eduskunta toteaa olevansa kykenemätön asian käsittelyyn. Toinen vaihtoehto on, että se yrittäisi tulkita aloitteen tosiasiallista tarkoitusta.

Tapaturmavakuutuslaki nimittäin kumottiin uudella työtapaturma- ja ammattitautilailla. Uuteen lakiin otettiin samansisältöinen säännös lääkäriasiantuntijan osallistumisesta korvausasian käsittelyyn kuin vanhaan tapaturmavakuutuslakiin sisältyi. Työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:n mukaan:

"jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä korvausasia koskee lääketieteellisen seikan arviointia, laillistetun lääkärin on osallistuttava asian valmisteluun ja merkittävä perusteltu arvionsa asiakirjoihin. Vakuutuslaitoksen lääkäri voi merkitä arvionsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia".

Kansalaisaloitteessa vakuutuslääkärien mielivaltaisuudella tarkoitetaan oikeutta olla noudattamatta asiantuntijalausunnoissaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:ää. Pykälän mukaan lääkärin on vahvistettava tuomioistuimille ja muille viranomaisille antamansa lääkärinlausunnot sanoilla "minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan". 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on mietinnössään vuonna 2004 todennut, että eläkelaitoksen palveluksessa oleva lääkäri osallistuu päätöksen valmisteluun yhtenä asiantuntijana juristien, eläkkeenlaskijoiden ja muiden eläkelaitoksen asiantuntijoiden kanssa. Tämän vuoksi valiokunta ei pitänyt tarkoituksenmukaisena ulottaa velvollisuutta lääkärin vakuutuksen antamiseen koskemaan heitä. Työsuhteessa vakuutus- ja eläkelaitokseen oleva lääkäri ei osallistu korvausasian käsittelyyn hoitavan lääkärin, vaan nimenomaan lääketieteellisen asiantuntijan roolissa.

Valiokunta myös totesi, että huolimatta oikeudesta olla noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:ää, se ei merkitse, etteikö kannanottoja tule laatia sitä asianmukaisuutta ja huolellisuutta noudattaen, jota lääkärin ammattia harjoitettaessa edellytetään. Vakuutus- ja eläkelaitoksen asiantuntijalääkärit ovat alansa ammattilaisia, eivätkä tee päätöksiään mielivaltaisesti.

Kansalaisaloitteessa on myös sekoitettu hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin roolit. Hoitavan lääkärin tehtävänä on diagnosoida potilas ja antaa hänelle parasta mahdollista hoitoa. Vakuutuslääkärin tehtävänä taas on arvioida potilaan työkykyä ja sen mahdollista alentumista. Hoitavan lääkärin tehtäviin ei pitäisi kuulua  työkyvyn arviointi. Usein jo siitä syystä, ettei tällä välttämättä ole asiaan vaadittavaa erityisosaamista.

Vakuutuslääkärit herättävät voimakkaita tunteita. Kansalaisaloite on siitä erinomainen esimerkki. Yli 50 000 ihmistä on allekirjoittanut asiaa koskevan kansalaisaloitteen huolimatta siitä, että muutettavaksi ehdotettu laki on jo kumottu. Sanat "vakuutuslääkäri" ja "mielivalta" tuntuvat painavan asiaan huolellista perehtymistä enemmän.

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (46 kommenttia)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Vaikka hoitaneella/hoitavalla lääkärillä ei olisikaan "erityisosaamista" työkyvyn arvioimiseen nähden, niin hänen faktuaalinen pätevyytensä arvioida hoitamansa potilaan työkykyä on olennaisesti parempi kuin sellaisella lääkärillä, joka häthätää lukaisee läpi muutaman paperin pöytänsä ääressä.

Esimerkiksi Kelan kohdalla lääkäreistä on tullut hylkäämisautomaatteja. Ottamatta kantaa siihen kuinka hyvin tuo kansalaisaloite on laadittu, olisi joka tapauksessa syytä puuttua Kelan lääkäreiden rooliin ja edellyttää heiltä joko hoitaneen lääkärin työkyvyttömyyslausunnon vahvistamista tai sitten muoto-, diagnoosi- tai hoitovirheen osoittamista lausunnosta asiaan tarkkaan perehdyttyään ja lisätietoja saatuaan. Virheelliset hylkäämiset tulisi jollain tavoin sanktioida, jotta he tuntisivat vastuun raskaammin harteillaan.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

--Esimerkiksi Kelan kohdalla lääkäreistä on tullut hylkäämisautomaatteja.

Ei ainakaan psykiatrian puolella ole tällaista havaittavissa. KELA kyllä hylkää sairauslomia, jos päihteiden tai huumeiden käyttö jatkuu, jolloin psyykkisen häiriön vaikutusta työkykyyn ei voida arvioida. KELA:lla on myös mahdollisuus lähettää epäselvissä tapauksissa potilas työkykyä erityisesti arvioivien spesialistien - esim. minun - vastaanotolle. Yhden sairausloman olen tähän mennessä hylännyt - nimenomaan päihteiden käytön vuoksi.

Jopa sellaista näkee, että haetaan sairauslomaa sellaisen sairauden perusteella, mitä yksinkertaisesti ei ole olemassa, ja löytyy lääkäri, joka kirjoittaa siitä lausunnon.

Pekka Pylkkönen

Työkyvyttömyyseläkehakemuksista hyväksytään 72% joten eivät ne siellä mitään hylkyautomaaytteja ole. Sitä paitsi aika huonossa kunnossa ihmisen tulee olla jotta hän voi oikeasti jäädä loppu elämäkseen muiden elätettäväksi.

Päälle vielä muistutuksena se että useissa tutkimuksissa lukuisista maista ongelmaksi on nimenomaan bongattu hoitavien lääkärien kyky arvioida potilaan tilannetta suhteessa etuuksien myöntökriteereihin sekä erityisesti heikko osaaminen asianmukaisten lausuntojen laatimisessa. Joku populisti on keksinyt osoittaa sormella väärään suuntaan ja saanut tietämättömät ihmiset mukaan.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Näin se asia juuri on. Eikä se ole mustavalkoinenkaan; eläkkeen vaihtoehtoja ovat uudelleenkoulutus, ja työkokeilu. En tiedä, ovatko hylättyjen tilastossa mukana tällaiset päätökset?

Käyttäjän OttoMeri kuva
Otto Meri

Et Juha ilmeisesti tunne kovin hyvin vakuutusyhtiöiden päätöksentekoa. Asiakirjoihin perehtyminen ei tosiaankaan ole mitään papareiden pläräilyä. Ja väitteesi hylkäysautomaateista ei pidä paikkaansa. Suomessa esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeitä myönnetään selvästi muita OECD-maita enemmän. Laitetaan ensin faktat kuntoon ja aletaan sen jälkeen keskustella.

Käyttäjän NicoOjala kuva
Nico Ojala

Minä Otto tunnen hyvin tuon vakuutusyhtiöiden päätöksenteon. Laitetaampa faktat kuntoon ja keskustellaan ihan avoimesti ja unohdetaan politiikka.

Laita vain kutsua tulemaan niin tulen kyllä keskustelemaan. Voit ajankuluksi lukea vammaisten arjesta blogistani www.aivovammainenelama.blogspot.fi

Käyttäjän KariKallio1 kuva
Kari Kallio

Vakuutuslääkärit puolustautuvat usein sillä, etteivät he arvioi kenenkään terveyttä, vaan ainoastaan tutkivat, onko anomus "muodollisesti oikein"! Vastauksen antaja luuli kai tuolla pääsevänsä pälkähästä, ei vaan hyppäsi ojasta allikkoon. Näin ollen he eivät siis yritäkään ratkaista kyseistä lääketieteellistä asiaa ja sen korvattavuutta, vaan etsivät muotovirheitä hakemuksesta voidakseen tehdä jonkin pienen muotoseikan takia epuutuksen. Jos tämä kerrottaisiin KANSALLE - se nousisi barrikadeille "vaatien päitä vadille".

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Mene katselemaan kotisivua ja facebookissa Älä sairastu vakavasti-ryhmää. Kyllä nykyään mielivaltaisesti päätetään potilaita näkemättä ja näiden laitoksien lääkäreillä on omat lehmät ojassa.

Käyttäjän OttoMeri kuva
Otto Meri

Tutkimusten mukaan potilaan näkeminen nostaa korvaushakemusten hylkäysprosenttia. Sitäkö tässä oikeasti halutaan?

Käyttäjän MarttiKoivisto1 kuva
Martti Koivisto

Tuo on vakuutusyhtiön kommentti ..

Käyttäjän MarttiKoivisto1 kuva
Martti Koivisto

Tuo on vakuutusyhtiön kommentti ..

Jari Ikonen

No voisiko herra juristi sitten perustella mitä haittaa siitä on jos ko.lakia/asetusta täydennetään niin, että eläkevakuutuslääkäri kirjoittaa lausuntoonsa "minkä kunnian ja omantunnon kautta vakuutan". Jollei se mitään muuta niin ei siitä mitään haittakaan ole.

Jos on niin varmaan mielellään perustelet, herra juristi Otto Meri, että miksi?

Tilannehan ei käsityksesi mukaan mihinkään muutu.

Paitsi tietysti siten että vakuutuslääkäri voi oikeudessa joutua perustelemaan lausuntonsa valaehtoisesti ja valehtelusta voipi vaikka lääkärinoikeudet olla katkolla!!! Mutta tämä vain juristilta sattui unohtua mainita, jostain syystä... Olisiko ketunhäntä kainalossa?

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Ainakin jos se on kokoomuksesta kiinni, niin kyseistä kansalaisaloitetta ei edistetä.

Mut sehän ei ole mikään uutinen. :)

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Toinen vastaavanlainen umpikuja-aloite on vammaispalveluiden kilpailuttamattomuus. Asiaa paremmin tuntevat ovat ainakin minulle sanoneet, jotta EU:n lainsäädäntö määrää kilpailuttamaan, sille ei kukaan mitään voi.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

@6. Ei pidä yhtään paikkansa. Muutamat EU-maat jättivät vammaisten palvelut kilpaulutuksen ulkopuolelle. EU siis suosittelee mutta ei määrää ketään jäsenmaita mutta kehottaa kunnioittamaan YK:n vammaisten oikeuksia. Suomenkin pitää jättää typerä kilpailutus vammaisten palveluista ulos.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

En tiedä, mikä on totuus, mutta näin asioita hoitavat virkahenkilöt sanovat.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi Vastaus kommenttiin #12

@12. Löydät blogini nimeni päältä.

Totuus on se, että Kela ei tiedä mitenkään hoitaa vammaisten asioita, koska kokemus. Tulkeilla ja eri vammaisten kanssa ovat toimineet vuosikymmeniä yhteistyössä ja luoneet hyvät sovellukset. Kela yllättäen rakentaa omansa ja syrjäyttää kaikki kokemukset omalla vitsiohjelmistollaan? Älä viitsi. MAO ratkaisee useat kantelut Kelaa vastaan, kun Kela väärinkäytti ja petkutti sekä rikkoi useita kv.sopimuksia.

Pekka Pylkkönen

Miten palveluiden kustannukset määritellään ilman kilpailua? Joutuuko veronmaksaja maksamaan avoimella sekillä sen mitä palveluntuottaja ilkeää pyytää?

Käyttäjän OutiMara kuva
Outi Mara

Hetkinen. Väitätkö, arvoisa blogisti, ettei potilasta hoitavalla ja potilaan useamman kerran TAVANNEELLA lääkärillä esim reumatologi, ortopedi,käsikirugi, ole näkenystä potilaan työkyvystä, mutta papereita selaavalla vakuutuslääkärillä on?

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Jos lausunto on kunnollinen, ei asialla ole merkitystä. Oikeastaanhan lääkärin pitäisi tuntea työolotkin, ts. käydä työpaikalla, eli olisi täysin asiallista, että vaadittaisiin myös työterveyslääkärin lausunto.

Juha Hämäläinen

Niin tuo byrokraatin alku selittää.

Käyttäjän OttoMeri kuva
Otto Meri

Työkyvystä pitää erotaa termin juridinen ja lääketieteellinen puoli. Lainsäädäntö määrää työkyvystä ja sen arvioinnista. Ja uskallan väittää, että potilasta hoitavat lääkärit eivät ole työkyvyttömyyttä ja työtapaturmia koskevan lainsäädännön eksperttejä.

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu

OM: "Ja uskallan väittää, että..."

Rohkea poika ;).

Väität käytännössä, että juristeria ja juristit sekä vakuutusyhtiöt voittakoot, viis potilaasta ja häntä henkilökohtaisesti tutkineen lääkärin oman alansa pätevyydestä.

Juha Hämäläinen

Silkkaa saivartelua. Kyse on siitä, ettei mikään asiantuntija saa esittää ihmisen terveyttä ja työkuntoa koskevia lausuntoja tapaamatta ja tutkimatta itse potilasta.

Toisekseen lääkäri, joka lausuntoja antaa ei saa olla missään palkkiosuhteessa vakuutusyhtiöön.

Pekka Pylkkönen

Nykysysteemihän on todella hyvä jos vain kaikki osaavat työnsä. Vakuutuslääkärit lukevat hoitavan lääkärin paperit ja muut asiasta toimitetut selvitykset, tarkistavat täyttyvätkö etuuden saamiseksi määritellyt ehdot ja antavat suosituksensa. Hänen tehtävänsä ei ole tutkia potilasta vaan verrata havaintoja kriteereihin. Monet kuvittelevat että lääkärin "pidän tutkittavaa kykenemättömänä kaikkeen työhön"-fraasi olisi osoitus siitä että on oikeutettu etuuteen, vaikka sillä ei ole vakuutusarvioinnissa juuri mitään merkitystä. Merkitystä on sillä että hoitava lääkäri kuvaa havainnot niin kattavasti että niiden perusteella voi päätyä oikeaan lopputulokseen.

Toinen asia on sitten vielä se että esimerkiksi vammojen syntymekanismeista on jo olemassa runsaasti tutkimustietoa. Ihmiset ja hoitavat lääkärit esittävät pokkana sellaisia kausaliteetteja esimerkiksi onnettomuuksien yhteydessä joita lääketiede ei pidä käytännössä mahdollisena. Siinä vaiheessa pitäisi jo ymmärtää että uskomattomat väitteet vaativat uskomattoman hyvät todisteet.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

NÄin juuri asian pitäisi olla.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Yhtä hyvinhän voisi sanoa, että asiantuntijalääkäri ei voi saada potilaaltakaan rahaa säilyttääkseen puolueettomuutensa, joten kuka nämä asiat sitten ratkaisisi, missä, ja kuka maksaa palkat? Pitäisikö luoda kokonainen uusi julkisen terveydenhuollon järjestelmä, jossa virkalääkärit arvioivat työkykyä, eikä mitään muuta. Minulle on opetettu , että lausuntoja laadittaessa pitää olla täysin puolueeton, mutta vaikeaahan sekin on, jos on pitkä hoitosuhde. Siitä syystä KELA käyttää minua ja muita arvioijalääkäreitä, jotka siis todella tapaavat ja tutkivat potilaan. Palkkiohan ei mitenkään ole sidottu päätökseen.

Suurin ongelmahan on se, että lääkärien lausunnot ovat usein hyvin huonoja, mitä potilas ei tietenkään ymmärrä, ja sitten kun hakemus hylätään, syytetään vakuutuslääkäriä pahantahtoisuudesta. Jos lausunnot olisivat kunnollisia ei tuo potilaan tapaamattomuus olisi mikään ongelma.

Käyttäjän OttoMeri kuva
Otto Meri

Kuten yllä totesin, potilaan näkeminen tutkitusti nostaa korvaushakemusten hylkäysprosentteja. Sitäkö tässä halutaan? Vakuutusyhtiöt voivat myös pyytää ulkopuolisen lääkärin lausuntoa, mutta harvoin tähän on tarvetta. Täytyy muistaa, että vakuutusyhtiön päätöksestä on aina mahdollista valittaa riippumattomalle valituselimelle ja myöhemmässä vaiheessa vakuutusoikeuteen.

Pekka Pylkkönen

Todennäköisesti moni haluaa että oma ilmoitus työkyvyttömyydestä riittäisi eläkkeen saamiseen.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #26

Jos yhden lääkärin lausunto riittää, niin käytännössä näin olisi - meiltä löytyy erikoislääkäreitä, jotka kirjoittavat lausunnon työkyvyttömyydestä sellaisen sairauden perusteella, jota lääketieteen mielestä ei ole olemassa. Valitettavasti tämä on todellisuutta.

Käyttäjän KariKallio1 kuva
Kari Kallio

".. päätöksestä on aina mahdollista valittaa"! Jos on kovin sairas ja vaivainen, ei useinkaan jaksa. Sen päälle vakuutuslääkärit juuri laskevat ja tekevät liukuhihnalla kieltäviä päätöksiä hakemuksen muotovirheisiin vedoten ja sitten kun asia vihdoin ylemmässä portaassa kuitenkin hyväksytään, V-yhtiö säästää pitkään pennin, jos valittajia on vaikkapa 1-2 kymmenestä. Saavat ehkä vielä bonuksia epuutuksistaan, voisi kuvitella! Sehän se on heidän ansaintamallinsa, eikä ratkaista asioita potilaiden eduksi! Aikas epäinhimilliset arpajaiset sanoisin.

Käyttäjän sampo54 kuva
Timo T Lehto

"Kuten yllä totesin, potilaan näkeminen tutkitusti nostaa korvaushakemusten hylkäysprosentteja. Sitäkö tässä halutaan? Vakuutusyhtiöt voivat myös pyytää ulkopuolisen lääkärin lausuntoa, mutta harvoin tähän on tarvetta. Täytyy muistaa, että vakuutusyhtiön päätöksestä on aina mahdollista valittaa riippumattomalle valituselimelle ja myöhemmässä vaiheessa vakuutusoikeuteen."

Miten esimerkiksi aivovammapotilaalla on mahdollisuuksia valittaa päätöksestä, ellei sitten ole rutkasti rahaa palkata juristi ja yksityislääkäri tekemään valituksia. Vakuutuslaitokset ovat surutta voittoa tavoittelevia yrityksiä, joilla ei ole minkäänlaista moraalia. Ne käyttävät kaikki muotoseikkavirheet ja lain porsaanreijät hyväkseen. Myös jos hoito ei ole tehty käypähoitosuositusten mukaisesti korvaukset voidaan hylätä, vaikka käypähoitosuosituksien pitäisi olla suosituksia ei määräyksi. Mielestäni koko juttu on todella sairasta.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Blogistille: Höpö, höpö ja seli, seli.
Asia koskee sitä, mitä Juha Hämäläinen sanoo kommentissa #15.

Henry

Käyttäjän OttoMeri kuva
Otto Meri

Ks. yllä vastaukseni Juha Hämäläiselle.

Käyttäjän KariKallio1 kuva
Kari Kallio

"Hoitavan lääkärin tehtäviin ei pitäisi kuulua työkyvyn arviointi. Usein jo siitä syystä, ettei tällä välttämättä ole asiaan vaadittavaa erityisosaamista."
Puhut jotenkin itsesi pussiin. Hoitava lääkäri nyt, jos kuka pystyy TODISTAMAAN juuri sen, kuinka huonossa kunnossa ihminen on. Kuka sen muka pystyisi paremmin tekemään? Ihminen, joka ei edes näe potilasta, joopajoo. Outoa kehäpäättelyä. Kyllä ovat menneet juristerian opinnot harakoille, kun tuollaisia miettii!
Hoitavalla lääkärillä on kuitenkin "kyky" arvioida, onko ihminen sairasloman tarpeessa vai ei.

Käyttäjän KariKallio1 kuva
Kari Kallio

Potilasvirheitä sattuessa toistuu sama kuvio, kun asiaa tutkitaan vain juridisesti. Jos potilas "erehtyy" valittamaan siitä, että hoitoon pääsyssä vitkuteltiin, ja esim. tulehdus ehti pahentua kriittisieksi juuri sen takia! Se on potilasvakuutusanomuksessa se eka virhe; jonosta hoitava yksikkö ei ota vastuuta eikä ole siitä syyllisyyttä tunnustamaan, koskaan. Se on niin paha muotovirhe, että sen perusteella 50 % anomuksista juuri hylätään.
Se latinankielinen epikriisi pitää käännättää suomeksi ja etsiä sieltä ne syyt, toimenpidevirheet mitä tapahtui, silloin puoltavan lausunnon saaminen kasvaa potenssilla.
Tämä on tällaista pallottelua.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Huomasitteko, kun kirjoitin jo 1.2. US:ssa, että 140 000 allekirjoitusta kerännyt kansalaisaloite, joka nyt tänään luovutetaan eduskunnalle, ei ole lainmukainen? Ks. alla (katso myös siihen annetut kommentit)

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250229-on...

Mietin, eikö oikeusministeriön tulisi esitarkistaa kansalaisaloitteet, ennen kuin ne tulevat julkisiksi, jotta tällaista ei pääsisi tapahtumaan?

Tässä "Aidosti palkitseva aktiivimalli", jossa palaset ovat kohdillaan. Siitä, mihin 140 000 allekirjoitusta ylti, alla oleva kansalaisaloite jatkaa:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2810

Käyttäjän HilkkaLiisaNivukoski kuva
Hilkka Nivukoski

http://hilkkaliisanivukoski.puheenvuoro.uusisuomi....

Kirjoitin aiheesta Kalevaan ja tänne 2017. Olemme vieneet tämän STM:lle ja Eduskuntaan monille puolueille tiedoksi.

Kirjoitin myös Kansalaisaloitteen laatijoille, että siinä on pieni virhe lakipykälän kohdalla ja he olivat kysyneet, voiko sen korjata. Ei voinut. He vastasivat tammikuussa 2018 minulle:

(kopio)
Sähköposti: Pertti Latvala
12.42 -> minä
Moi!
Ei niitä voi korjailla kun ne on julkistettu.
Mutta OM:sta tuli tieto että ei ole hätää vaikka täsä on tuo vanha laki numero. Sillä uusi on identtinen vanhan kanssa ja ensimmäisessä käsittelyssä, tarkistuksessa kun 50 000 nimeä on kerätty, esille tulee tuo uusi työtapaturmalain 121 pykälä.

Eli jakoon ja kannatukseen. Mahdolliset kyselyt voi lähettää minulle! (Pertti Latvala)

Kiitos etukäteen

T Pertti

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2837
Vastuuhenkilöt
Vireillepanijat
Pertti Samuli Latvala Oulu

Edustajat
Pertti Samuli Latvala Oulu
Seponkuja 9
pertti.latvala1@gmail.com
0456360358

Varaedustajat
Veli Heikki Päivike Helsinki
Velkuanpolku 4 M 112 00300 Helsinki
heikki.paivike@gmail.com
0400336647 (kopio päättyy)

Käyttäjän NicoOjala kuva
Nico Ojala

Nyt Otto Meri tarkkana. Vaikka kansalaisaloitteessa on muotovirhe, silti lakiteksti johon haetaan muutosta on identtinen vuonna 2004 voimaan tulleen lain kanssa joten nyt ei kannata lähteä pilkkua viilaamaan, nimittäin vaalit ovat tulossa ja meita vammaisia on liki 500 000 ja me olemme hyviä yhdistymään. Jos me yhdistymme se näkyy kyllä Kokoomuksen kannatuksessa.

Meitä ei kannata suututtaa.

Käyttäjän HansKallberg kuva
Hans Kallberg

hyvä meri,

ette voi väittää etä vy lääk eivät tee mielivaltaisia pätöksiä koska teillä ei ole varmasti oma kohtaisia kokemuksia.
voin lisätä tähän oman keissini, yli 70 lääk lasua hoitavalta puolelta, yleis, erikois, yksityisen ja julkisenpuolen lääkäreitä, usean vuoden kelan vaikeavamaisen yksilöterapia nin neuropsykologin kuin fysiaterapeutinkin kanssa, lisäksi 3 eri kuntoutuslaitoksen moniamatilinen kuntoutustyöryhmän lausunot, näitä yli 12 vko. tämän kaiken on vy lääk kumonut perusteluilla "ei" "ei" "ei ole". joten onko suomesa siis näin huono lääkäri koulutus ja vain vy lääk on oikeassa, jonka erityis alaa ei ole edes neurolokia tai fysiatria, vain työterv. huolto.
http://ala-sairastu-vakavasti.blogspot.com.es/2014...

Käyttäjän TeroStepanKettu kuva
Tero Kettu

Otto Meri
Puolustat kovasti vakuutusyhtiöitä. Miten selität että kaikki yli 100kpl joita ex kansanedustaja Vesa Laukkanen on avustanut ovat saanut muutoksen korkeimmassa oikeudessa tai sovittu salin ulkopuolella. Minusta nekin on voittoja vaikkei niitä tilastoida voitoksi vaan kanne rauennut. Onko tämä tilastoharhaa?

Käyttäjän TimoJokela1 kuva
Timo Jokela

Historian yksi typerimmistä väitteistä on ``Hoitava lääkäri ei osaa sitä ja tätä. Täyttä roskaa holy shit.
Itse olen 15v.aikana tavannut kymmeniä lääkäreitä ja he ovat duunissa esim.Hyksissä traumatologina ja jos sieltä ei saa jykevää lausuntoa niin mistä saa? Tosin nämäkin paikat ovat vak.yhtiöiden saastuttamia nykyään ja Tampereen putka ihan ykkösenä.
Itsellä koppa ja niska paskana ja Hyks, traumatologi kirjoitti että aivovammasta on viitteitä. Sanoi minulle myöhemmin että ``natsat ei riitä`` viemään tätä noottia eteenpäin. Mies on Don`t You Worry yhtiön `´ylilääkäri``.
Toinen nootinlaatija on Turkusessa toimiva aivovammaexpertti ja tuokaa mulle nokan eteen henkilö joka näyttää tämän älyttömän väitteen toteen hänen ja parin muun neurologin kohdalla. Olen päässyt hoidattamaan itseäni näillä heeboilla henkivakuutuksen turvin jossa erittäin toimiva sairaskuluvakuutus. Korvasi aivovammasta täyden kertakorvauksen aikanaan.
Kolmas mesta on ex-Käpylä ja siellä 6-viikon Insure myllytyksen käyneenä voi taata että jos sieltä saa Janne Leinosen väitteen mukaisen tehtaillun aivovamman niin se on yli-ihmisen ymmärryksen tapahduttava.
Tosiasia on se, että aivovammoja ei haluta korvata koska ne ovat yleisiä ja elinikäisiä ja kiusallisen helppo mitätöidä useissa tapauksissa masennusjargonilla.
Harvoin on hyviä uutisia kerrottavana niistä caseista lähinnä ei tuetun työhönpaluun osalta.

Kyseessä on pitkälti myös tapaturmalaki loput survotaan nupista masiksena työeläkeyhtiöille.
Siihen ei kuulu raskaasti korvattavat neurologiset sairaudet eikä sisäilmasta tai muista ammattitaudeista aiheutuvat sairaudet. Olen kyllä tietoinen ettei sisäilmariesoista korvata kuin THL-astma ja VOK-harmit jotka päivärahavaiheen jälkeen kokevat myös ihme ``kuntoutumisen`` ja ovatkin sitten hyvässä hoitotasapainossa ja korvaukset lepo.

Tunnen rautaisia ammattilaisia jo urheiluajoilta harrastaessani jenkkifudista ja jos joku kehtaa väittää ettei ``Kurren Sakke`` tai Ilkka Tulikoura hiffaa potilaan työkyvystä jotain useine superammatilaiskollegoineen voi väitteen esittäjä dyykata Saimaaseen ja mieluiten jäädä sinne ``monot`` jalassa.
Väite on hylkyautomaattien säveltämää perustelusarjaa johon kuuluvat myös:``Rappeuma``, ``muu sairaus``, sekä nämä järkyttävät F-45 lorut ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä murhaava tapaturmalain mahdollistama aina niin toimiva `´EI``.
Kukaan täysissä sielunvoimissa oleva ei yritä huijata näitä etuja itselleen koska nitä ei saa oikeasti sairaat ja vammaisetkaan. Kevyempiä ja lyhytaikaisia korvataan mutta mutta.
V. 2006. on saldo kuitenkin aika murhaava. Kerätty saldo pakollisesta lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta 700 milliä, 4OO milliä korvattu ,kulut 40 milliä ja voitto 260 milliä .Laittakaa viereen toinen yhtä tuottava ``bisnes``. Nalle on iskenyt kultasuoneen tyrkätessään lainsäätäjälle massia.

Tosiasiassa ihmisiä syöstään sosioekonomiseen helvettiin täysin mielivaltaisesti useinkin vailla mitään perusteita koska ovat tehneet useinkin niin valtavan virheen lähtiessään aamulla töihin ja jotain ei toivottavaa on sattunut työpäivänä.

Eli väite hoitavien lääkärien osaamattomuudesta on täyttä puppua, mielipuolinen kuten koko petosvakuutusjärjestelmä ollessaan todella tuottava finanssisektorille ja työmarkkinajärjestöille. Eikä sillä ole lääketieteen kanssa mitään tekemistä.

Hjalmar Huttunen

Kokoomuksen kanta vaiko vain tämän Otto Meren. Jos Kokoomuksen niin eduskuntavaaleissa saapu lasku...

Käyttäjän JarnoLaivola kuva
Jarno Laivola

"Yksi mahdollisuus on, että eduskunta toteaa olevansa kykenemätön asian käsittelyyn. Toinen vaihtoehto on, että se yrittäisi tulkita aloitteen tosiasiallista tarkoitusta."

Pitäisi kyllä olla ihan itsestäänselvyys - ehkä nihilistisimmät pilkunviilaajat pois lukien - että kansalaisaloitteesta yritettäisiin viimeiseen asti _aina_ tunnistaa se tosiasiallinen tarkoitus.

Kansalaisaloite ei ole nimittäin mikään random-nettiadressi vaan se on lakisääteinen keino ja väylä tuoda 'vahvasti tunnistetun' kansanryhmän tärkeänä pitämä asia eduskuntakäsittelyyn. Sen tarkoituksena ei ole tuottaa valmista lakitekstiä, tehdä vaikuttavuusarviointia tai perata esille juridisia ristiriitaisuuksia. Ei siinäkään tapauksessa, että Kokoomuksen kikkakirjassa tätä veruketta on ahkerasti ja valitettavan menestyksekkäästi jo aiemminkin käytetty.

Sivistysvaliokunnan silloinen puheenjohtaja Raija Vahasalohan tiesi aikoinaan jo ennen valiokuntakäsittelyjä, ettei tekijänoikeuslakikansalaisaloite tule menemään läpi mm. puutteellisen vaikuttavuusarvioinnin ja aloitteessa olleiden lakitekstiehdotelmien puutteellisuuden takia. Ainoa oikeus tässä jupakassa taisi lopulta toteutua vuonna 2015, kun Vahasalo jäi eduskuntavaaleissa rannalle.

Kansalaisaloitejärjestelmällä on ongelmansa, mutta se ei liity niihin 18:aan aloitteeseen, jotka lähes 650 aloiteluonnoksen joukosta on jalostunut riittävän kannatuksen omaavaksi. Ongelmana ovat kansanvaltaa ja lain henkeä halveksuvat puolueet edustajineen. He joille useammin kuin neljän vuoden välein realisoituva kansanääni on piinallinen riippakivi.
Minun on vaikea ymmärtää, miten tämän aloitteen "tosiasiallinen tarkoitus" ei voisi olla kristallinkirkkaasti ymmärrettävissä. Mutta en ylläty enää mistään.

Käyttäjän AnttiOllikainen kuva
Antti Ollikainen

En edes kuvittele että mikään asia köyhien ja sairaiden kohdalla muuttuu yhtään tippaa paremmaksi niinkauan kuin tuo Sekoomus istuu hallituksessa. Aivan tyhjänpäiväinen koko kelan/vakuutuslääkäreitä koskeva kansalaisaloite. Sekoomus pyyhkii sillä persettänsä!

Käyttäjän SatuLassila kuva
Satu Lassila

Huoli pois. Ei siihen tarvita kuin yksi kansanedustaja, joka tekee asiasta lakialoitteen, jos eduskunta ja juristit umpikujaan ajautuvat.

Tämän hoksaavan kansanedustajan pitäisi tulla keskustan riveistä, koska kokoomuksen tai demarien toimesta niin ei taida tapahtua.

Toimituksen poiminnat